Palvelut

Asumisohjaus

on asumisen alkukuukausiin sijoittuvaa yksilöllistä ohjausta, jossa keskitytään itsenäisen asumisen onnistumisen turvaamiseen. Keskeisiä työmuotoja ovat vuokranmaksun suunnitelmallinen hoitaminen, asunnon kunnosta huolehtimiseen ja järjestyssääntöjen noudattamiseen ohjaaminen sekä asumistukiasiat. Asumisohjaus on nuorelle vapaaehtoista

Asumisneuvonta

tarjotaan kaikille nuorisoasuntojen asukkaille. Keskeisiä työprosesseja ovat vastuullinen asukasvalinta, asukasperehdytys vuokrasuhteen alkaessa, sekä rästi- ja häiriöpuuttuminen. Nuorella on mahdollisuus tulla kysymään asumisohjaajilta neuvoja mieltä painavissa asioissa.

Asukastoiminta

on tarkoitettu kaikille nuorisoasuntojen asukkaille. Nuorisoasunnoilla pidetään säännöllisesti asukaskokouksia, joissa on mahdollisuus vaikuttaa talojen asioihin. Taloilla järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä talojen asukkaille. Kaikki asukkaat ovat tervetulleita ideoimaan asukastoimintaa.

Asumisen ABC

on itsenäistymisikäisille nuorille suunnattu koulutus vuokra-asumisesta. Koulutuksessa käydään läpi mm. mistä asuntoja löytää, mitä ne maksavat, kuinka rahoittaa asuminen ja muita vuokra-asumiseen liittyviä vastuita. Koulutus on hyvin käytännönläheinen ja soveltuu loistavasti esim. koululuokille ja muille ryhmille. Koulutus on maksuton. Lisätietoja antaa vastaava asumisohjaaja.

Tuetun asumisen palvelu

Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu itsenäistyville ja itsenäisen asumisen aloittamisessa tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille.

Palvelu koostuu arviointijaksosta ja kolmesta erivahvuisesta tukipaketista, joista räätälöidään asiakkaan tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. Palvelu tuotetaan asiakkaan itse vuokraamaan asuntoon, joko NAL Asunnoilta tai muulta vuokranantajalta. Asunnon vuokra ei kuulu palvelun hintaan.

Tuetun asumisen ohjaajina toimivat yhdistyksen asumisohjaajat, joiden toimisto sijaitsee samassa taloyhtiössä, kuin vuokrattavat asunnot. Yhdistyksessä työskentelee vastaava asumisohjaaja ja asumisohjaaja. Tarvittaessa henkilöstöresurssia lisätään sosiaalialan tutkinnon suorittaneella tuntityöntekijällä.

Työskentely perustuu sosiaaliseen vahvistamiseen, joka on ennaltaehkäisevän työn menetelmä.

Sosiaalinen vahvistaminen on jäsennelty ja vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa asteittain parannetaan yksilön tai kohderyhmän yleisiä sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, toiminnallisuutta, yhteisöllisyyttä, elämäntilannetta ja asemaa. Työskentelyn tavoitteena on elämänhallinnan tukeminen. Sosiaalisella vahvistamisella tarkoitetaan ennakoivaa työtä ja kohdennettua toimintaa. Se keskittyy riskiryhmässä olevaan yksilöön tai koko ryhmään. Asiakaskohtainen palvelukokonaisuus kootaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Hinnoittelu

Palvelun asiakaskohtainen hinta perustuu sovittuun palvelukokonaisuuteen. Sovittua, asiakaskohtaista tukipalvelua voidaan tilaajan, tuottajan ja asiakkaan kanssa yhdessä muuttaa asiakkaan palvelutarpeen muuttuessa kuitenkin niin, että palvelupaketti ei vaihdu kesken sopimuskuukauden. Asunnon vuokra ja muut erillispalvelut eivät kuulu tukipalvelun hintaan. Hinnoittelusta kannattaa kysyä yhdistyksen vastaavalta asumisohjaajalta.