Tuettu asuminen

Tukea itsenäistymiseen

Tuetun asumisen palvelu on tarkoitettu itsenäistymiseen tukea tarvitseville henkilöille ja nuorille, joilla on oikeus sosiaalitoimen järjestämiin jälkihuollon palveluihin. Asiakkaamme voivat ohjautua palveluumme mm. lastensuojelun, sosiaali- ja maahanmuuttajapalveluiden kautta. Työskentelymme on suunnitelmallista ja tapahtuu nuoren kokonaisvaltainen elämäntilanne ja tuen tarpeen kesto huomioiden.

Jokaisella asiakkaalla on ohjaaja, jota tavataan säännöllisesti. Palvelu räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Tapaamisia palvelun aikana voi olla 1–5 kertaa viikossa. Palvelun alkuvaiheessa tuki on tavallisesti vahvempaa ja sitä kevennetään asiakkaan itsenäistymisen edetessä.

Tavoitteet

Työskentelyssä pyrimme löytämään keinoja päästä nuoren tuen tarpeesta lähtöisin oleviin tavoitteisiin. Tavallisesti ohjaajamme valmentaa nuorta itsenäiseen elämään, asumiseen ja elämänhallintaan sekä arjessa toimimiseen.

Tuki voi olla henkilökohtaista käytännön ohjausta ja opastamista, neuvontaa ja keskustelutukea liittyen arkielämän sujumiseen, opiskeluun, työllistymiseen tai muihin nuoren tarpeista lähteviin kysymyksiin. Siihen voi myös sisältyä toiminnallisia sisältöjä, kuten vapaa-ajan toimintaa, harrastuksiin tutustumista ym. Suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyämme arvioidaan ja seurataan yhdessä sosiaalityön kanssa, tasaisin väliajoin.

Asunto

Palveluun voi sisältyä ohjauksen lisäksi myös vuokra-asunto. Suurimman osan kauttamme järjestettävistä asunnoista omistaa NAL Asunnot Oy, joka toimii myös vuokranantajana, mutta meillä on asiakkaanamme myös nuoria, joilla on jo asunto. Tarvittaessa autamme nuorta asunnon löytämisessä yksityisiltä markkinoilta. Asunnon vuokra ei kuulu palvelun hintaan.

 

Paikka- ja hintatiedustelut:

toiminnanjohtaja 050 307 2741
tuetun asumisen ohjaaja 050 464 7174

Lisätietoa omavalvontasuunnitelmasta

{

Selkeä yhteydenpito, nuoren tukeminen tavoitteiden mukaisesti, palveluohjaus, nuoren aito tunteminen ja tukeminen (palvelun tilaaja)

Nuoreni asumisohjaaja oli lämmin, positiivinen ja helposti lähestyttävä (nuoren huoltaja)