Yhdistys

NAL Riihimäki ry on toiminut yli 20 vuotta Riihimäen seudulla nuorten asumisen edunvalvojana tarjoten asumisohjausta ja neuvontaa sekä tuettuja asumisen sisältöpalveluita yhteistyössä lähialueen kuntien kanssa.

NAL Riihimäki ry on Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) paikallisyhdistys. Yhdistyksen työntekijät tuottavat asumisen sisältöpalveluita, kuten yleistä asumisneuvontaa, asumisohjausta, tuettua asumista ja asukastoimintaa. Lisäksi pidämme Asumisen ABC -koulutuksia oppilaitoksille ja pajoille.

Yhdistyksen tarkoitus on:

 • Kehittää ja toteuttaa nuorisoasumista, asumisen sisältöpalveluita ja vertaisryhmätoimintaa yhteistyössä nuorisoasuntoliiton ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Nuorten itsenäisen asumisen valmiuksien ja tietoisuuden lisääminen asumisneuvonnan, asumisohjauksen, asukastoiminnan, tiedottamisen ja koulutuksen keinoin.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Outi Kuikka: outi.kuikka@hotmail.com

Yhdistyksen arvot:

Oikeudenmukainen ja luotettava asumisen asiantuntija, kumppanina nuorelle sekä verkostolle.

Yhdistyksen historia
 • Riihimäen YÖJALAN tuki ry on perustettu vuonna 1997 Riihimäen kaupungin erityisnuorisotyön (YÖJALAN) tueksi. Toimintamuotoina olivat mm. nuorisokahvilatoiminta, katupartiointi sekä päihteettömien tapahtumien järjestäminen vapaaehtoisvoimin.
 • Vuonna 2000 aloitettiin nuorisoasumisen pienimuotoinen tukityö vapaaehtoisvoimin.
 • Vuonna 2002 käynnistyi nuorten tuetun asumisen Oma tupa-projekti RAY rahoituksella, yhden palkatun työntekijän voimin.
 • Vuonna 2004 RAY:n jatkorahoitus mahdollisti toisen työntekijän palkkaamisen.
 • Vuonna 2007 Riihimäen kaupunki lähti mukaan rahoittamaan yhdistyksen toimintaa.
 • Vuosiksi 2008-2010 yhdistys sai projektirahoituksen tuetun asumisen toiminnan levittämiseen seutukuntiin, Hausjärvelle ja Lopelle.
 • Vuonna 2009 yhdistys muutti nimensä Riihimäen seudun nuorisoasunnot ry:ksi (Riinu).
 • Vuonna 2014 yhdistys sai projektirahoitusta Paikka auki-nuoret työelämään hankkeeseen. Hankerahalla palkattiin työtön, alle 29-vuotias nuori yhdistykseen vuodeksi. Hankerahaa saatiin myös vuosille 2015, 2016, 2017 ja 2018.
 • Vuonna 2014 yhdistys yhdessä yhteistyökumppanien kanssa aloitti Nuka-ryhmän. Ryhmä on sosiaalisen  kuntoutuksen ryhmä nuorille. Ryhmätoiminnasta tuli kaupungin vakiintunutta toimintaa.
 • Vuonna 2018 yhdistys muutti nimensä NAL Riihimäki ry:ksi NAL:n muiden paikallisyhdistysten linjauksien mukaisesti.
 • Vuonna 2018 Riihimäen kaupunki päätti yhdistyksen avustuksen, jolla tuotettiin nuorten tuettu asuminen Riihimäkeläisille nuorille ja palvelu siirtyi osaksi kaupungin omaa toimintaa. Yhdistys käynnistää oman tuetun asumisen palvelutuotannon tarjoten tuetun asumisen palvelua yksityisenä palveluntuottajana.