NUOTTI-valmennus

Kelan ammatillista kuntoutusta matalalla kynnyksellä

Aurinkosilta Oy on tuottanut Kelan järjestämää NUOTTI-valmennusta vuodesta 2020 alkaen. NAL Riihimäki ry toteuttaa NUOTTI-valmennusta Kanta-Hämeen alueella yhdessä Aurinkosillan kanssa.

NUOTTI-valmennuksella tarkoitetaan 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. Voit hakea kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa ja erillistä hakemusta.

NUOTTI-valmennuksesta hyötyvät nuoret, joiden elämää hankaloittavat elämätilanteet esim. työttömyys, työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen vamman tai sairauden vuoksi, ilman terveydellistä syytä passivoituminen ja lannistuminen, toistuva opintojen keskeytys, kokemus näköalattomuudesta ja synkästä tulevaisuudesta tai vapaaehtoinen halu kehittää taitojaan.

Kenelle NUOTTI -valmennus on tarkoitettu

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt. Toimintakyvyn jonkin osa-alueen heikentyminen estää tai vaikeuttaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai jopa estää nuorta jatkamasta opintojaan.

Syyt nuoren toimintakyvyn alenemisen takana voivat olla moninaisia. Tyypillisinä tekijöinä voidaan mainita sekaisin oleva vuorokausirytmi, peli- tai päihderiippuvuus, kuormittavat psykososiaaliset rasitustilat (vanhempien avioero, omaisen menetys, liian suuri vastuunkanto), henkilökohtaisen talouden kriisiytyminen sekä aikuistumiseen liittyvät tekijät.

Lisätietoja NUOTTI-valmennuksesta ja palveluun hakeutumisesta:

https://aurinkosilta.fi/nuotti-valmennus/#valmennukseen-hakeminen

tai
NUOTTI-valmentaja Hanna Hintikka
050 4647174
hanna.hintikka@nalriihimaki.fi

NUOTTI -valmentaja Hanna Hintikka

Sosionomi
neuropsykiatrinen valmentaja

Olen työskennellyt nuorten aikuisten parissa yli 15 vuotta. Pidän työstäni ja pyrin siihen, että jokaisessa päivässä on myös huumori mukana.  

Työssäni autan nuorta näkemään omat vahvuutensa ja vahvistamaan niitä. Työkavereiden mielestä omaan nopean ongelmanratkaisukyvyn sekä hyvät kohtaamistaidot. Olen myös helposti lähestyttävä.

Työkokemusta minulla on kertynyt lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveyspalveluista, etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten tuetusta asumisesta. Koulutukseltani olen lähihoitaja, sosionomi ja nyt viimeisin koulutukseni on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Huomaa hyvä! Uskon, että kaikissa ihmisissä on hyvää ja se pitää huomata.